105. profesionální sezona
kladenského divadla

Předplatné
19/20

www.divadlokladno.cz

Klub
mladého
diváka

Vážení diváci, milí divadelní přátelé,

Patronem KMD pro sezonu 2019/20 je člen hereckého souboru Tomáš V. Hron.

KMD nabízí žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol divadelní představení Městského divadla Kladno. Cílem KMD je kultivovat děti a mládež prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání, a tak z nich vychovávat budoucí stálé návštěvníky divadla. KMD je založen na principu dobrovolnosti. Žáci a studenti navštěvují divadelní představení v rámci svého volného času, nikoliv v době školní výuky.

Klub mladého diváka 2019/2020 - Nabídka představení.

Před každým představením je pro členy klubu připraveno setkání s dramaturgyněmi kladenského divadla. Ty žákům v krátkém povídání přiblíží dané dílo, autora, kontext jeho vzniku a samozřejmě také zajímavosti ze zkoušení a divadelního zákulisí.

V případě zájmu je pro členy klubu připraven speciální doprovodný program:

Jsme otevření jakýmkoliv nápadům a podnětům ze strany pedagogů a žáků. Všem požadavkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Vše záleží na konkrétní domluvě a na specifickým podmínkám divadelního provozu. Proto prosíme o objednání s velkým časovým předstihem. V případě zájmu prosím kontaktujte členku obchodního oddělení Michaelu Faltýnkovou (t: 724 502 106, e: faltynkova@divadlokladno.cz).